18 Kasım 2012 Pazar

Çoğu İnsanın Bilmediği 40 Çarpıcı Gerçek
Tavşan deliğinden içeri girdikten sonra bilinen şeyleri farklı gözlerle görmeye başlarsınız..... Diyor, aşağıdaki yazıyı kaleme alan arkadaş..
Buradakini aslında  bir ön yazı olarak koyuyorum, asıl anlatmak istediklerim, bir Amerikan hükümeti kuruluşu olan NSA konulu çeviride. O, daha uzun ve daha ağır bir yazı, ama bu konuyla ilgili bilmek isteyeceklerinizin tamamını o yazıda bulabilirsiniz.
Buradaki sadece bir ön bilgilendirme, sonrasında hangi ruhsal tekniklerin nasıl uygulandıklarını bulacaksınız.

Keyifli okumalar !!!                                           

1. IRS  (Internal Revenue Service)  Amerikan Milli Gelir Kurumu ((Amerika'da hükümete bağlı olarak çalışan ve  vergilerden sağlanan gelirlerin elde edilmesi, kullanılması ve her türlü tasarrufundan sorumlu olan kuruluş))  IRS = aslında IMF'ye bağlı bir kurumdur    (Public Law 94-564, Senate Report 94-1148 pg. 5967, Reorganization Plan No. 26....)

2. IMF,  United Nations'a (Birleşmiş Milletler) bağlı bir kuruluştur  (Black Law Dictionary 6th edition, pg. 816)

3. U.S. (Birleşik Devletler - Amerika) 1921 senesinden itibaren bir hazineye sahip değildir. (41. Stat. Ch. 214 pg. 654)

4. Birleşik Devletler hazinesi günümüzde IMF 'nin ellerindedir.  (Presidental Documents Volume 29-No. 4 pg. 113, 22 US.C. 285-288)

5. Birleşik Devletler'in hiçbir çalışanı yoktur, çünkü aslında "Birleşik Devletler" yoktur.  B.D., ayrıca, hiç bir kuruluşa veya organizasyona da sahip değildir. 200 seneden fazla süren iflasın sonunda, aslında  artık mevcutiyeti  kalmamıştır.  (Executive Order 12803)

7. FCC, CIA, FBI, NASA ve benzeri diğer alfabetik çeteler hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri  hükümetlerinin parçası olmadılar. Her ne kadar US Government (Birleşik Devletler Hükümeti) başlığını  kullansalar da, hükümetler ya da devlet tarafından kurumlandırılmış değildiler.  (U.S. V. Strang, 254 US 491, Lewis v.US, 680 F. 2nd 1239)

8. Sosyal Güvenlik Numarası (bizdeki T.C. Kimlik No. karşılığıdır), Birleşmiş Milletler tarafından ve IMF aracılığı ile düzenlenirler. Hazine Bölümü SS5  vermektedir,  Sosyal Güvenlik kaydı değil.   http://en.wikipedia.org/wiki/SS5  (Signalling System No.5)

9. Amerika'da 1789 senesinden itibaren hakim yoktur. Amerika'da sadece vekiller vardır. (FRC v. GE 281US 464, Keller v. PE 261 US 428 1 Stat. 138-178)

10. GATT ' ye göre,  Sosyal Güvenlik numarası almak mecburidir. (House Report 103-826)  GATT = General Agreement on Tariffs and Trade =  Uluslararası ticaret ve ekonomik gelişmeyi sağlamak ve yürütmek amacı ile 1948'de kurulmuş olan bir organizasyon.

11. Tek Dünya Devleti zaten vardır, ve zaten hepimiz bu Tek Dünya sistemi içinde yaşıyoruz. Bu sistemde   ayrıca, Tek Dünya Yasası ve Tek Dünya Para Sistemleri de vardır.

12. Birleşmiş Milletler Tek Dünya Üst Hükümeti'dir.

13. Bu gezegende hiç  kimse özgür değildir ve geçmişte de özgür olmamıştır. Bu gezegen, bir köle kolonisidir. Ayrıca bu gezegen her zaman bir "Tek Dünya Hükümeti"  tarafından yönetilmiştir. Ama şimdi, bu hükümet çok daha iyi organize olmuştur ve 1945 senesinde, adını Birleşmiş Milletler olarak değiştirmiştir.

14. New York şehri, Birleşmiş Milletler'in Federal düzenlemeleri çerçevesinde de tanımlanmıştır. Rudolph   Gulliani, New York'u "Tek Dünya Devleti'nin  Başkenti olarak tanımlamıştır ve bu iddiasında da haklıdır.   (20 CFR Chapter 111, subpart B 422.103 (B) (2) (2)

15. Sosyal Güvenlik, bir sigorta teminatı ya da bir anlaşma değildir. (Helvering v. Davis 301 US 619, Steward Co.v. Davis 301 US 548)

16. Sosyal Güvenlik tarafından verilen maaş çekleri, doğrudan Birleşmiş Milletler'in bir organizasyonu olan     IMF tarafından yapılmaktadır (elinize bu çeklerden biri daha geçtiğinde dikkatli bakın, üzerinde sol yukarı    tarafta U.S. Hazinesi yazılıdır)

17. Sahip olduğunuz hiç bir mülk yoktur, köleler menkul ya da gayrımenkul, hiç bir mülke sahip olamazlar. Sahibi olduğunuz mülkün tapu belgesini tekrar okuyun, "tenant" (müstecir = Kiracı) olarak  kaydedildiğinizi göreceksiniz (Amerikan İngilizcesi ile : ör. to record a deed :  "Bir senedi tapu siciline kaydettirmek"

18. Amerika'daki en yetkili mahkeme Birleşik Devletler Üst Mahkemesi değil, Pennsylvania'daki Üst Mahkeme'dir. 42 Pa.C.S. A. 502)

19. Bağımsızlık Savaşı (Revolutionary War) bir aldatmacadır.

20. İngiltere Kralı, finansal olarak her iki tarafı da desteklemiştir.  Treaty at Versailles July 16, 1782. Treaty of Peace 8 Stat 80)

      ....... ve yine tarih kendini yinelerken, Prescott Bush, George W. Bush'un babası ve George W.'nin büyükbabası 2. Dünya Savaşında her iki tarafa da destek vermiştir. Bush ailesi asırlardır Amerikan halkına     ihanet etmektedir.    "Sarah, eğer Amerikan halkı biz Bush'ların aslında bu millete neler yaptığımızı bilselerdi, alaşağı edilir ve caddelerde sürüklenerek linç edilirdik"  (George Bush Sr. Aralık 1992 'de Sarah McClendon ile yaptığı söyleşi esnasında söylemiştir)


                                                  


21. Sistemi, kendini korumak için kullanamazsın çünkü sen, onun bir parçası değilsin. (Padelford Fay & Co. v. The Mayor and Alderman of the City of Savannah 14 Georgia 438, 520)

22. Amerika, bir İngiliz kolonisidir.  (Birleşik Devletler, topraklardan oluşan bir ülke değil, kağıt üzerinde amaç ve şartları belirlenmiş bir kuruluştur. Devrim Savaşlarından önce de böyleydi, ve aslında İngiliz savaş birlikleri ülkeyi 1796'ya kadar terk etmediler. Respublika v. Sweers 1 Dallas 43, Treaty of Commerce 8 Stat 80 IRS Yayın tarihi 20 Ekim 1774 - 6209

23. İngiltere Vatikan'a aittir (treaty of 1213)

24. Papa Birleşik Devletler'deki herhangi bir yasayı her zaman iptal etme hakkına sahiptir. (Elements of Ecclesiastical Law Vol.1 53-54)

25. A 1040 formu, İngiltere'ye ödenen bir haraçtır.
26. Papa kendisinin,  keşif ve fetih yasalarına göre,  tüm gezegenin sahibi olduğunu iddia ediyor. (Papal Bulls of 1455 ve 1493)

27. Papa milyonlarca insanın köleleştirilmesini ve soykırımlarla öldürülmelerini emrederek gerçekleştirtmiştir.  (Papal Bulls of 1455 and 1493)

28. Papa'nın yasaları herkes için ve zorunlu olarak geçerlilik taşır. (Bened. XIV., De Syn. Dioec, lib. ix., c. vii, n.4 Prati, 1844) People 13 N.Y. REP 378, 481

29. Hepimiz aslında köleyiz ve hiç bir şeye sahip değiliz, kendi çocuklarımıza bile. (Tillman v. Roberts 108 So. 62 Van Koten)

30. Askeri diktatör George Washington,  Devletleri (states) bölgelere (district) ayırmıştır. (Messages and papers of the Presidents Vol. 1 pg.99)=(Başkanların Mesaj ve Yazıları 1. Böl. sf.99) ("States" kelimesi "estate" kelimesinden türetilmiş, biri devlet, diğeri gayrimenkul anlamına geliyor)

31. "The People" kelimesi (halk, millet, insanlar) seni ve beni içermiyor. (Barron v.,  Baltimore Belediye Başkanı ve Baltimore Konsül Başkanı)

32. Birleşik Devletler Hükümeti, Hristiyanlık üzerine kurulmuş bir ülke değildir. (Treaty of Tripoli 8 Stat 154)

33. Polisin görevi seni korumak değildir. Onun işi kuruluşu korumak ve kodu kıranları tutuklamaktır. Sapp v. Tallahasee, 348 So. 2nd 363 / Reiff v. City of Philadelphia, 477 F. Supp. 1262, Lynch v.N.C. Dept. of Justice 376 S.E. 2nd 247)

34. Birleşik Devletler'deki herşey satılıktır: Yollar, köprüler, okullar, hastaneler, su, hapishaneler, havaalanları    ve benzerleri... "Klamath Gölü'nü kimin satın aldığını merak ediyorum. İçinizden birinin bakmaya fırsatı   olmuş muydu?"   Executive Order 12803
35. Bizler, "Beşeri Sermaye" yiz  Beşer = İnsan  (Executive Order 13037)

36. Birleşmiş Milletler, Birleşik Devletler'in işletilmesini 50 seneden beri yürütmektedir ve şu an Amerika'da      yaşayan her erkek, kadın ve çocuğa sahiptir. Birleşmiş Milletler ayrıca, tüm Amerika topraklarının da,     herhangi bir şarta tabi olmaksızın ve mükellefiyetsiz olarak (((yani kayıtsız şartsız demek istiyor  = Fee     Simple)))) sahibidir.

37. Gerileme Dönemi ve 2. Dünya Savaşı tamamen kurgulanmış bir senaryoydu : Birleşik Devletler ve bazı      diğer şirketler,  diğerlerine Gerileme senelerinde borçlanmışlardı.  Almanya'nın altyapısının kurulması ise,      demir yolları dahil, Birleşik Devletler tarafından karşılanmıştır. Bu yolla, kendilerine "kral" "lider" vs diyen bazı şahıslar, koltuklarında arkalarına yaslanacak  ve canlı, gerçek piyonlar kullanarak savaş ve kar oyunlarını oynayabileceklerdi.

38. İyi olan nokta şu ki, "zorunlu" görevlerimizin hepsi hayali, bir "hayali görevi" tamamen terk edip, bir     diğerini alabilirsiniz.

39. "Birleşik Devletler" hiç bir zaman İngiltere Krallığı'na veya  Kral George'a karşı olan bağımsızlığını ilan      etmemiştir.

40. "government" kelimesinin etimolojik anlamı bilinç kontrolüdür. Latinceleşmiş Yunancada "gubernatio" : idare etmek, yönetmek, Latince "mente" : Bilinç


(Tamamı İngilizce'den ve aslına bağlı kalınarak çevrilmiştir)

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Doğruluk payı varsada,çok iyi senaryo kurulmuş ama bazı şeyler de üstü kapalı verilmiş herhalde daha çok taraftar toplamak için olsa gerek...