22 Kasım 2012 Perşembe

Teknomaji Nedir


Bazı meseleler için insan olarak küçük ve yetersiz kalabiliyoruz ama bu, çaresiz olduğumuz anlamına da gelmemeli.  Ama, her şeyden önce "ne olduğunu " bilmek gerekiyor ya, işte bu bilgiler o yüzden önemli.

Dünyaya ve insanlara karşı güvensizlik, sevgiyi ve ilgiyi yeterince alamamış olmak, anne-baba çatışmaları diye, çocukluktan itibaren sürüp giden travma izleri var ruhumuzda ve her birimizde farklı bir konuda olsa da,  aslında "sanal" olarak yaratılmış acıların kurbanı olmamak için, bunların büyük çoğunluğunun neden ve nasıl oluştuğunu bilmek de lazım, o zaman daha farklı  yaklaşabiliyoruz bu konuya.

Hele ki, kendimizi "saf, güçlü, akıllı, güzel,  vb" hissedemediğimiz ve suçladığımız konuların büyük kısmının bize ait olmadığını,  bir tür negatif frekans yayınlarından geldiğini bilirsek...  Bu yapılıyor çünkü enerjimizi düşürmek, bizleri bölmek zorundalar. İçinde yaşadığımız toplumda, etrafımızdaki insanlar içinde, ailemiz içinde ve hatta kendi içimizde. Böylece enerji yapımız zayıflayacak, auranın frekans bantı kendiliğinden daha düşük boyutlara indirgenecek. O zaman kötülük daha çok taraftar toplayacak... gibi düşünüyorlar... ama... bakalım...

Mind control konusuyla ilgili çok fazla kaynak ve video var, kimlerin hangi teknikleri kullandıklarını öğrenmek zor değil. Ancak buradaki yazının diğerlerinden farkı, bir dava konusu olması. Bir insan, tek başına, ne yapıldığını ve ne şekilde yapıldığını ortaya çıkartıyor, bunu yapan kişi ve kurumlara karşı dava açıyor.  O yüzden bu yazıyı seçtim.

Tabii bir de mind control tekniklerini öğrenen ve öğretenler de var, yılların ağır "özgür irade" yasalarını koruyarak çalışmış biri olarak bu işlerin bir de açık açık, parayla öğretildiğini görünce çok şaşırdım. Ama sanırım bu şartlar altında normal karşılamak gerekiyor. Bir tür dengesizliğin dengesi yani..

Yazı fazla uzun, aralıklarla okumak iyi olabilir. Umarım sizlere iyi gelen bilgilerle karşılaşırsınız.
İyi okumalar ...


Amerika Birleşik Devletleri'nin Gizli Operasyonları
Milli Güvenlik Teşkilatı
National Security Agency (NSA)

Yazan : John St. Clair Akwei
(Nexus Magazin, 1996 Nisan / Mayıs sayısından alınmıştır)


A.B.D. Milli Güvenlik Teşkilatı aleyhine, bireylerin korkutucu bir dizi bilişim teknolojileri ve çeşitli uygulamalarla kontrol altında tutulduklarına dair bir dava açılmıştır.

Davacı . John St. Clair Akwei
Davalı : A.B.D. Milli Güvenlik Teşkilatı
Ft. George G. Meade, MD USA
(Sivil Hareket 92-0449)


Aşağıdaki döküman, Washington DC'deki A.B.D. Hukuk Mahkemesi'ne, John St. Clair Akwei tarafından ve Amerikan Milli Güvenlik Teşkilatı'na karışı, NSA'nın (Amerikan MGT) NSA'nın yapısı, vatandaşların davranışlarını kontrol etmek için yaptıkları ve milli güvenlik hareketleri adı altında kullandıkları teknolojiler ve gizli operasyonlar dolayısıyla açtığı davanın bilgilerini içermektedir.

1. NSA'nın Görevi ve Ülke İçi İstihbarat Operasyonları

* İletişim İstihbaratı  (Communications Intelligence - COMINT) : ABD ve tüm dünyada milli güvenliği sağlamak adına ve başka adlar altında örtülü olarak uygulanan tüm elektronik işlemler. Ft. Meade, Maryland adresli NSA, 1960'lı senelerin başından itibaren dünyadaki en gelişmiş bilgisayarları kullanmaktadır. NSA teknolojileri özel kuruluşlardan, akademilerden ve genel kamuoyundan gizli tutularak geliştirilmiş ve kullanılmıştır.

* Sinyal İstihbaratı (Signals Intelligence -SIGINT ) : NSA'deki sinyal istihbaratının görev çerçevesinde, çevredeki EMA (Elektro Manyetik Alan) dalgalarını deşifre ederek bilgisayarlara kablosuz olarak girmek ve bireyleri vücutlarındaki elektrik akımlarından takip etmek üzere bir program geliştirilmiştir. Sinyal istihbaratı, çevrede bulunan her şeyin, etrafına bir elektrik akımı yayarak manyetik bir etki oluşturduğu ve manyetik dalgalar yaydığı gerçeği üzerine kurulmuştur. NSA/DoD (Dept. of Defence : Savunma Bölümü) elektriksel aktivitede bulunan ve organik ya da insan yapımı olan her şeyi uzaktan inceleyebilen dijital teçhizatlar geliştirmiştir.

* Bağımsız çalışan NSA personeli tarafından hedef haline getirilerek takip edilen bireyler
* Sinyal istihbaratı tarafından uzaktan kumanda edilen bilgisayar tahrifatı
* İnsanların elektro manyetik alanlarının takip amacıyla saptanması
* Uzaktan nöral kontrol uygulayan NSA operatörleri neler yapabilir
* Uzaktan nöral denetleme cihazları (Remote Neural Monitoring Devices)
* Büyük şehirlerdeki casus ve gözcüler
* Sözü geçen Amerikan istihbarat ve anti-terör teçhizatı üzerine bilgi

NSA, tüm Amerikan vatandaşlarının kayıtlarını tutmaktadır. NSA ayrıca, sayıca 50.000 üzerindeki NSA ajanları (HUMINT) tarafından ilginç olabilecek bütün Amerika vatandaşların hakkında kayıtlar tutmaktadır. Bu ajanlar, özel izinlerle herkes hakkında casusluk yapabilecek şekilde yetkilendirilmiştir. NSA, milli güvenlik ve anti-terör mücadelesi için, kendi bünyesinde kalıcı ve kurumsal bir ağ örmüştür. Bu kurumsal ağ, insanlardan gizlenmiş, maskelenerek tamamen saklı tutulmuştur.

Amerika'da insanların takip edilmesi artık kolaydır ve NSA'nın elektronik cihazlarının gözetlemesi ve sürekli teftiş altında tutabilmesi sayesinde çok düşük maliyetlerle sağlanabilmektedir. Bu bilgi ağı bütün  Amerika'yı kapsamaktadır, ayrıca on binlerce NSA personeline iş sağlamakta ve milyonlarca insanın izini sürebilmektedir. NSA personeli, halka hizmet veren kurumlarda çalışır gibi görünüp, kendi çalışmalarını bir gerekçeye bağlayarak sürdürebilmektedir ve izlemek istedikleri insanlar hakkında istihbarat toplayarak kendi kuruluşlarına iletmektedir. Toplum içinde NSA personeli genellikle sosyal çalışanlar, avukatlar veya ticaret adamları gibi sahte kimlikler altında çalışırlar.

NSA personeli, Amerika'daki yüz binlerce bireyin hayatını, NSA'nın yurtiçi istihbarat ağını kullanarak kontrol altında tutabilir ve kendi çalışmalarını örtbas edebilir. Onlar tarafından yürütülen operasyonlar bazan yasal sınırların çok dışına çıkarlar. On binlerce Amerikan vatandaşının uzun vadeli kontrol edilmesi ve sabotajlara uğratılması ile sıklıkla olmaktadır.

NSA DOMINT, Amerikan vatandaşlarına suikatlar uygulayabilir ya da gizli psikolojik kontrol operasyonları ile bireyleri ruhsal hasta haline dönüştürebilir.


PSİKO - ELEKTRONİK SİLAHLARIN ETKİLERİ

- Hafızanın kapatılması yöntemiyle unutturma ve hatalı davranışlara sebep verdirme,
- Düşünce okunması ve düşünce yayını yapılması,
- Düşlerin kontrol edilmesi,
- Mikrodalgalar üzerinden yapılan hipnozun etkisi altında kalma,
- Suni tinnitus (kulak çınlaması),
- Çenede zorlanmış hareketler ya da dişlerde takırdama,
- İşitme duygusu üzerinde değişiklik yapma : Hem manasında, hem sesin yüksekliğinde, hatta bazen de içeriğinde,
- Gözlerde ani, şiddetli kaşıntı,
- Solunum yolları üzerinde güç kullanarak manipule etme,  konuşmanın kontrol edilmesi,
- Sırtın geniş kaslarında seğirme, omuzların yukarı çekilmesi hareketi,
- Sebepsiz yere aşırı kalp çarpıntısı,
- Uzaktan kumanda edilen kaşıntı, özellikle ulaşılması zor bölgelerde ve hassas ya da zor, komplike işler üzerinde çalışılırken,
- Yaralanmaya sebep verecek şekilde zor veya hassas işler üzerinde çalışılırken kolun dürtülmesi,
- Özellikle genital bölgelerde zorlamalar : Kaşıntı, orgazma zorlama, yoğun sancılar
- Bacaklarda genel, şiddetli ağrılar veya et dokusunun derinlerine inecek denli ağır iğne batmaları,
- Ayrıca şiddetli kasılmalar, kramplar,
- Ayaklarda ulaşılması zor bölgelerde, küçük elektriksel şoklarla verilen youn kaşıntılar,
- Ayak parmaklarının ritmik bir şekilde arkaya bükülmesi

Genel Etkiler: Ani sıcak basmaları, tüm vücutta olabilen sancılar, zorlanmış "kafein uyanıklığı" ve uykuya dalmanın engellenmesi, uyku haline getirme, karşı konulması imkansız olan "oraya git, buraya git" komutlarının verilmesi, aşırı yoğun mikro dalgalardan kaynaklanan yanıklar, elektrik şokları.

* Mikro dalgalar üzerine : İlk sınıflandırılmamış ve doğrudan, canlı bir kişinin başının içine gönderilen insan sesi, Walter Reed Askeri Enstitüsü'nden Dr. Joseph C. Sharp tarafından 1974 senesinde ve bir hipnozcunun düşük tonda sesiyle veya Smirnov Scramble metodu ile (konuşmayı gizli tutmak için sinyal değişikliği yapılması)  gerçekleştirilmiştir. Golf savaşında kullanılmıştır ve hedef kişiyi fark edilmeden hipnotize ederek, ayrıca, hiç bir iz veya kanıt bırakılmadan kullanılmıştır.

Ayrıca, gönüllü olmayan deneklerde şunlar deneyimlenmiştir: Evde ve işyerinde sık sık elbise, eşya, döküman kaybı, bilgisayar dosyalarının sabote edilmesi, değiştirilmesi ya da çalınması. Psikolojik savaş teknikleri de, araştırma amacıyla sık sık kullanılır.

Yukarda belirtilen semptomlar geniş ve çok çeşitli neuro-elektromanyetik-frekans saldırılarının bir bölümünü açığa çıkarmaktadır. Bu saldırı ve tecavüzler, polis ve askeri istihbarat teşkilatları tarafından korunup gizlenerek uzaktan bilinç kontrolü, davranış manipulasyonları ve cinayet amacıyla devam ettirilmektedir.

2. NSA'nın Yurtiçi Elektronik Takip Ağı

1960'ların başında, tüm dünyadaki en gelişmiş bilgisayarlar, NSA Ft Meade tarafından kullanılmaktaydı. Bu bilgisayarlarda geliştirilen çığır açacak boyuttaki bilgiler, NSA tarafından gizli tutulmuştur.

Günümüzde NSA, piyasada kullanılan bilgisayarların 15 sene önündeki nanoteknolojik bilgisayar teknolojisini kullanmaktadır. NSA, ABD içinde bu gelişmiş ve sanal zeka kullanan bilgisayarları ile istihbarat adı altında maskeleyerek bütün iletişimleri bireylere hiçbir saygı göstermeksizin takip ederek, NSA ajanları / kriptografları tarafından belirlenen anahtar kelimeler olduğunu düşündükleri izler benzeri yöntemlerle kontrol altında tutmaktadır.
Bu bilgisayarlar, bütün iletişimleri göstermektedir.

Amerika'nın bu örtülü kurumu, NSA'nın Sinyal İstihbaratı (Signal Intelligence : SIGINT) misyonu tarafından yürütülmektedir. NSA'nın elektronik takip ağı, hücre bazlı cihazlardan oluşur ve tüm elektromanyetik spektrumu görüntüleyebilir. bu teçhizat, diğer elektronik savaş programları gibi gizlice üretilmiş, geliştirilmiştir  ve kullanılmaktadır.

NSA, ABD'de satılan ve kullanılan bütün bilgisayarları da izlemektedir. Bu, yurtiçi istihbarat ağının entegre bir çalışmasıdır. NSA'nın elektromanyetik alan ekipmanı (RF= Remote Frequency) uzaktan kumanda frekansı ile bireylerin bilgisayarlarından devrelere uzanabilir (veri girişlerini monitörden ve diğer güç kaynaklarından filtrelerken)

Uzaktan kumanda frekansı, PC devrelerinden alınan dijital informasyonlar içerir. NSA ekipmanlarının kodlanmış uzaktan kumanda dalgaları, PC devreleri ile birlikte çalışırlar ve PClerdeki verileri değiştirebilirler.
Bu yöntemle NSA, kablosuz modem tarzı girişlerle, ülkedeki bütün bilgisayarlara, takip etme ya da anti-terör çalışmaları yapmak amacı ile elektronik savaş uygulayabilir.

Bir insanın, biyo-elektrik alanının uzaktan saptanması ve böylece, nerede olursa olsun gözlemlenmesi de mümkündür. NSA kriptograflarının özel elektro-manyetik alan ekipmanları ile insanların gelişme potansiyelleri uzaktan tespit edilebilir (EEG ile). Bunlar da, bir insanın beyninin durumu ve düşünceleri şeklinde deşifre edilebilirler, böylelikle o insan, mükemmel bir şekilde uzaktan gözlenebilmektedir. NSA personeli, ülkedeki her bireyi fişleyebilir, Sinyal İstihbarat Merkezi'nin tarama ağına bildirerek NSA bilgisayarları tarafından o kişiyi, kesintisiz 24 saat izletebilir.

NSA, Amerika'daki herkesi hedef olarak seçip izletebilir.Bilinç Kontrolü Geri Besleme Yolları : Dengesizlik ve Baskılanma

1. Bilinç kontrolcüleri, işbirlikçileri ve onları hoşgörenler:

- Çoğu, tüm sistemden haberdardır,
- Özel düşünce izinleri vardır,
- Kurbanları kolaylıkla eleştirip kendi düşünceleri ile saldırabilirler,
- Psikolojik aşağılamalarla kurbanlarına karşı aşırı şiddetli ve nazi benzeri davranışlarda bulunabilirler,
- Diğer kurbanlardan çalınan bilgilere erişim hakları vardır,
- Yüksek ücretler kazanırlar ve emeklilikleri garanti altındadır.

2. Kullandıkları Yöntemler:

- Mikro dalgalar, sesler, çıtırtılar, beyin zaplama, doğrudan karışıklık çıkarma,
- Gazeteler, magazinler, basılı medya, TV ve reklamlar,
- Dedikodular, söylentiler, sosyal veya iş bağlantıları,
- Çeşitli internet metotları,
- Bilinç saldırıları, düşünce tecavüzü,
- Kendileri için bilgi toplama, özel yazılar,
- Kamuoyuna açık yazılar, genel duyurular.

3. Kurban:

- Genellikle işkencesi içinde yalnızdır,
- Kendi özel düşüncelerinde bile mahremiyeti kalmaz,
- Gizli plan yapamaz, ticari sırları veya entellektüel bilgileri muhafaza edemez,
- Acımasız fizyolojik ve psikolojik saldırılara maruz kalır,
- Karışık saldırıların nereden kaynaklandığını anlayamaz,
- Karışık saldırıların neden kaynaklandığını anlayamaz,
- Ruhsal hasta olmakla suçlanabilir, hayal gördüğü söylenebilir,
- Her nereye giderse gitsin, kurtulamaz.


3. NSA Elektro Manyetik Alan Beyin Uyarı Sinyal İstihbaratı

NSA Sinyal İstihbaratı, Uzaktan Nöral Denetleme (Remote Neural Monitoring) yöntemi için, elektromanyetik beyin uyarılarını kullanır. Bu uyarılar, MKUltra programı 1950'lerde uygulandığından bu yana geliştirilmektedir. Bu program, radyasyon ile ilgili (ionize edilmeyen elektro manyetik alan) nörolojik ve biyoelektrik araştırma ve geliştirmelerini kapsar. Sonuçta ortaya çıkan teknoloji, Milli Güvenlik Arşivinde 
"Radyasyon İstihbaratı" (Radiation İntelligence) olarak kategorize edilir ve şu şekilde tanımlanmıştır :

"radyoaktivite veya nükleer patlama içermeyen, çevredeki elektromanyetik dalgalardan alınan ve kasıtlı olarak edinilmeyen enformasyon"

Sinyal istihbaratı bu teknolojiyi Amerika'nın diğer elektronik savaş programları gibi, geliştirmiş, uygulamış ve saklı tutmuştur.
NSA kontrolcüleri tarafından uygulanabilen bu gizli teknoloji ile, halk üzerinde bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca, yine, bu teknolojiyi gizli tutmak için yapılan bazı uluslararası anlaşmalar da vardır.

NSA öncelikle, insanları uzak mesafelerden analiz edebilen elektronik teçhizatlar kullanır. NSA bilgisayarları tarafından çıkarılan beyin haritaları, beynin sürekli olarak denetlenmesini sağlar. NSA, bireysel beyin haritalarını ve deşifreleri (yüz binlerce insanın) milli güvenlik amaçları ile kayıt altında tutmaktadır. Elektro manyetik alan beyin uyarıcıları, ayrıca, askeri alanlarda gizlice beyinden - bilgisayara linklerde de kullanılmaktadır (ör. askeri savaş uçaklarının kullanımı gibi)

Elektronik gözlem amaçlarıyla, beynin konuşma merkezindeki elektriksel aktivite de, bireyin sözel düşüncelerine çevrilebilir. Uzaktan nöral denetleme tekniği ile, beynin işitme korteksine kodlanmış sinyaller gönderebilir, ki bu da, beyin ile doğrudan iletişime geçmek gibidir (kulaklar devreye geçirilmez). NSA operatörleri, bu gizli tekniklerle bireylere karakteristik halüsinasyonlar göndererek paranoyak şizofreni bile yaratabilirler. Bireyle herhangi bir temas fiziksel temasta bulunmaksızın, uzaktan nöral denetleme tekniği ile, bireyin beynindeki görsel korteksten elektriksel aktivitenin haritasını çıkararak, o kişinin beynini bir tür video ekranı gibi kullanma yoluyla da, bazı görüntüler gönderebilirler. Görsel hafıza da görüntülenebilir. Uzaktan nöral denetleme tekniği ile, gözleri ve optik sinirleri geçerek, beynin görme merkezine de görüntü gönderebilirler.

Amerika'da 1940'lardan bu yana uygulanan bir sinyal istihbaratı vardır.

NSA, Ft Meade, kendi yerinde bir iki-yönlü-kablosuz uzaktan kontrol sistemine sahiptir. Bu sistem, kişileri izler ve beyinlerine işitsel-görsel bilgiler aktaran bir denetim uygular.  Tüm bunlar, bireyle fiziksel bir temas kurulmadan gerçekleşir. Uzaktan nöral denetleme sistemi, NSA'nın temel izleme ve yurt içi istihbaratı sağlama yöntemidir. Konuşma, üç boyutlu görüntüler ve bilinçaltı işitsel mesajlar, bireyin beynindeki işitsel ve görsel merkezlere doğrudan gönderilirler. Bu yöntemle insanların algıları, ruh durumları ve motorik kontrolleri etki altına alınabilir.

Korteksteki konuşma / işitme merkezindeki linkler, istihbarat birliği için temel iletişim sistemi olmuştur. Bu sistem ile beyinden - beyine veya beyinden - bilgisayara doğrudan ve eksiksizce tamamlanmış bir hat kurulabilir.

Ayrıca NSA operatörleri, kontrol altında tutulan kişilerin  beyinlerine, onlar uykularının REM aşamasındayken ve beyin programlama amaçlarını gerçekleştirmek için, görsel imajlar yerleştirebilirler.


NSA Operatörlerinin Uzaktan Nöral Kumanda Uygulamaları

                    Algısal Haritalama                               Mikrodalga enerji üzerinden radyo iletişimi
                    Bilgilerin işlenmesi ve                                                  Vericiler
                    Hard-disklere kopyalama                                         (Genel Yayın)   


4. Milli Güvenlik Kuruluşu'nun Elektronik Beyin Teknolojisi ile Gerçekleştirdiği Sinyal İstihbaratı

NSA SIDINT (National Security Signals Intelligence) uzaktan tespit edilebilir, tanımlayabilir ve bir insanı, kendi biyo-elektrik alanı aracılığı ile denetleyebilir.

Bu kurum, insanların beyinlerinde oluşan 30-50 Hz arası ve 5 miliwat'lık elektromanyetik yayılımı izleyip, onların zihinsel potansiyellerini dijital olarak deşifre ederek, onlardan bilgi toplayabilir ve onları denetleyebilir.

İnsan beynindeki nöral aktivite, yer değiştirerek çalışan elektriksel modeller içerir, buradan da, çeşitli manyetik akımlar yayılır. Bu manyetik akımlar da, 30-50 Hz arası ve 5 miliwat'lık bir elektromanyetik dalga yayarlar. Beyindeki bu elektromanyetik yayılılmdan çıkan ve "uyanma potansiyeli" olarak adlandırılan sivri çıkıntılı veya kalıplardan oluşan bu elektro manyetik yayılım, her düşünce, her hareket vs sırasında oluşur ve bunlara denk düşen işitsel bir olay veya görsel imajlara tabi tutulur. Bu da, beyindeki elektromanyetik alan kullanımı ile, o kişinin beynine, geçerli olan (ya da istenilen) düşünce, imaj veya ses gönderilerek gerçekleşir. 


NSA SIGINT elektromanyetik alanda gerçekleştirilen beyin uyarıları ile (ayrıca sinir sistemi ile mesaj aktarımı da yapılabilir) kendi ajanlarına bilgi aktarımında bulunur, yine, gizli operasyonlarda da bireylere, algı ötesi bir düzeyden bildirmlerde bulunabilir.

Elektromanyetik alan uyarıları, karmaşık bir şekilde kodlanmış ve belirli aralıklarla aktarılan elektromanyetik sinyaller ile, beyinde bazı uyanışları tetikleyerek çalışır, dolayısıyla beynin nöral devrelerinde sesler ve görüntüler oluşturur. Bu uyarılar aracılığıyla, bir insanın beyin durumunu ve hatta motorik sistemini bile etkilemek mümkündür.

Çift yönlü elektronik beyin linki, uzaktan kumanda edilen nöral görsel - işitsel informasyonlarla çalışır, burada görüntüler optik sinirlere ve gözlere temas etmeksizin, doğrudan beynin görme merkezine iletilirken, ses iletileri de kulaklarla bağlantı kurulmadan, kortekste bulunan işitme merkezine iletilirler. İmajlar bu şekilde 2 boyutlu yüzen ekranlar olarak beyinde oluşurlar.

Çift yönlü elektronik beyin linkleri, CIA ve NSA personeli içn temel iletişim yöntemi haline geldiler. Uzaktan uygulanan nöral denetleme sistemi (insan beyinlerini uzaktan denetleyen biyoelektrik enformasyon yöntemi) artık sistemin temelini oluşturmaktadır ve Amerikan İstihbarat Kurumu'nun ajanları tarafından kullanılmaktadır.

Hatırlayın : Tüm bunlar, daha 1974 senesinde yapılabilmekteydi...

İşitme sınırına yakın, neredeyse duyulamayacak volümde kullanılan sabit ses, 15.000 Hz gibi. Hipnozcunun sesi 300 Hz ile 4.000 Hz arasında değişir.

Frekans modülatörü, ses frekansı kontrol edilerek şu şekilde kullanılır:

İnformasyon verileri bir şekilde az ya da çok, sağlam bir tonla yapılandırılırlar ve kulak çınlaması kadar hafif  ve az, ama çok etkili bir şekilde bilinçaltına hipnoz yapılmış olur.

Her yatay çizgi kısa sinyal aralığıyla ve insan beyninin özellikle hassas olduğu mikro dalga frekansı olarak gönderilir ve beyin, bunları işitilmeden alınan ses olarak işlemeye koyulur.

İnsan beyninde, bu şekilde uygulanan hipnozdan korunabilmek için hiçbir savunma mekanizması yoktur.

Bu şekilde, gizli ses kullanılarak çalıştırılan ses frekans modülatörü ile uygulanan hipnozun ne denli basit ve etkili bir yöntem olduğunu görüyoruz.

5. (Orjinal belgelerde bu madde ile ilgili herhangi bir başlık bulunmamaktadır)

Uzaktan nöral denetleme sistemi, beynin her özel bölge frekansının deşifre edilmesine ihtiyaç duyan bir sistemdir. Böylece, frekans bu özel bölgelere veri pompalamak amacıyla yerleştirilir. Beynin bölgesine göre, uygun düşen frekans  3 Hz ile 50 Hz arasında değişir, sadece NSA Sinyal İstihbaratı bu frekans bantında yayın vermektedir.

Beyne yerleştirilen bu enformasyon, bilinçaltı algılamasından (subliminal) fark edilebilir dereceye gelinceye kadar çeşitli şiddetlerde olabilir. Her bireyin kendine has bir biyo-elektrik frekans alma ve verme şekli olduğundan, bir kişiye gönderilen işitsel korteks mesajları, diğer bir kişide etkili olmamaktadır.

Plaintiff, uzaktan nöral denetleme sisteminin çift yönlü uygulamasını, NSA Ft Meade'deki Kinnecome grubu üzerinde deneyerek öğrenmiştir.

Ayrıca, beyinleri ele geçirilen  kişiler, Plaintiff çalışmasında da olduğu gibi,  izole edilerek gizlenir.
Bilinç Kontrol Polisleri Tarafından silahların nasıl kullanıldığına dair özet bilgi :

Kişisel Uzaktan bilinç Kontrolü
(Mobil Telefon Ağı adı altında halktan gizlenmektedir)

ECHELON - Halk Casusu Üssü
ABD Milli İstihbarat Kurumu
Menwith Hill
Yorkshire, İngiltere

6. NSA Teknikleri ve Kaynakları :
Bireylerin her yerde, binaların içinde veya dışında, ülkenin herhangi bir yerinde ve eksintisiz uzaktan izlenmesi ve denetlenmesi.

Bu operasyonların, geliştirilen ucuz maliyetli uygulamalar sayesinde, NSA tarafından binlerce kişinin izlenerek haklarında raporlar tutulmasını mümkün kılmaktadır. Bu cihazlar, insanların beyinleri ve sinir sistemleri aracılığıyla sinyaller göndererek onların başarılarını etkilemektedir. Bu sistem, Amerikan vatandaşlarının elektronik olarak ülkenin her yerinde tespit edilmelerini ve izlenmelerini sağlar.


NSA, idari binalara giden su şebekesi hatlarına veya havalandırma kanallarına kimyasallar (uyku gazı veya beyin yıkama ilaçları) yerleştirebilecek donanıma da sahiptir. Özel elektromanyetik teçhizatlarla kurulan sabit ağ ve dijital bilgisayarlar kullanarak insanların beyin EEG leri okunur ve izlenirler. ASB yöntemi ile de (electrical stimulation to the brain) NSA sinyal istihbaratı tarafından, bireyleri kontrol etmek amacıyla kullanılır. Elektromanyetik alan ekipmanları, PC devrelerinden radyoaktif yayılımları okurlar. Böylece kablosuz modem tarzı olanaklarla tüm ülkedeki bilgilere ulaşabilirler. Kamuoyu tarafından bilinmemekle beraber, tüm bu uygulamalar 1980'lerin başından itibaren kullanılmaktadır.       Elektro Manyetik Alan Beyin Stimülasyonu Üzerine Bir Örnek

Beyin Bölgesi                            Biyoelektrik Rezonans Frekansı         Ayarlama / Bilgi Yerleştirme
                          
Motorik kontrol korteksi                         10 Hz                      Motorik sinyal koordinasyonu
İşitsel korteks                                          15 Hz                      Kulaklara ulaşmayan ses
Görsel korteks                                         25 Hz                Gözlere ulaşmadan beyne geçen görüntü
Duyusal sensörler                                      9 Hz                       Hayali duyusal algılar
Düşünce merkezi                                      20 Hz                      Empoze edilen bilinçaltı düşüncelerKaynağa tamamen bağlı kalınarak İngilizce aslından çevrilmiştir.

www.bibliotecapleyades.net
Covert Operations of the US National Security Agency


1 yorum:

Adsız dedi ki...
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.