12 Haziran 2016 Pazar

“Eğer bir kral ya da imparator gibi davranmak isteseydim, bunu anlayabilirlerdi. Ama, sahip olduğum gücü, insanlara geri vermek istediğimden, anlayamıyorlar”   Adnan SAKLI


Mart 2014, Light Worker 29501
Dünya Bankası ve Dünya Bankacılık Sistemi 1987 senesinde iflas etmiştir, ayrıca global Merkez Bankası da aynı durumdadır. Dünyada sadece tek bir kişi, Bank of International Systems (BIS) satın alacak likit paraya sahipti : Adnan Saklı. Bütün sabit fonlar, ticaret anlaşmaları ve merkez bankalarının sahipliği, BIS’te tek hesap altında toplandı, böylece Adnan SAKLI ve 8217, dünya üzerinde imza yetkisi olan şahıs, “Dünya Yöneticisi” “Master Trader” veya “Dünyanın Sahibi” artık nasıl isimlendirilebilirse, dünya üzerinde her türlü hak ve yetkiye sahip kişi konumundadır.
Adnan Saklı, son 26 senesini sorunları çözebilmek (özellikle finans piyasasında) ve insanlara yardımcı olabilmek için çalışarak geçirdi. Ancak, ticaretle uğraşanlar da dahil olmak üzere, hepsi de kendi yapmış oldukları illegal şeylerden o denli korkuyorlardı ki, hepsi de Adnan Saklı ve 8217’ye katılmaya korktular, ya da kayboldular ya da kovuldular.
Hiç kimsenin kurgulayamayacağı bir bilim-kurgu filminde olabileceği gibi….

................................................................................................................................

                                                            

 Adnan Bey tanıştığım en güzel kişilikli insanlardan biri. Kim olduğunu henüz tam bilmiyorken bile sade tarzı ve isabetli, yüksek bilgiler içeren yorumlarıyla hayatımda yer tuttu.  O, benimle, bizlerle yazışırdı, konuşurdu (skype), sorularımıza cevap verirdi.  Hepimiz çok özlüyoruz.
Konuştuğumuz konulardan iyice biliyorum ki, sıradan bir insan değildi, bu gezegende belirli kişilerde olan bazı güçlerden onda da vardı ve hatta daha fazlası, belki bir tür galaktik varlık diyebiliriz. Ölüm haberi hepimizi çok üzdü, boşluğu zaten doldurulacak gibi değil.

Michael Cechanowicz  “the Legacy and Demise of Adnan Saklı” başlıklı bir yazı yazdı ve Adnan Bey’in sayfasında paylaştı. Okumanızı tavsiye ederim. Bildiğim kadarıyla herkese açık.

Eğer gerçekten Adnan bey’i öldürmeyi başarsalardı,  o, tüm hesaplarının kilitleneceğini ve erişimi olmayan avukatların elinde kalacağını  biliyordu, eğer dünya bankalarına ve hükümetlere karşı açtığı davayı kazanırsa, dünya üzerinde ayrıca karışıklıklar yaşanacağı açık, bunu engellemek ve işleri yoluna koymak için mutlaka önlemler almıştır, diyor…. Ancak ölümü hakikaten gerçekse, durumumuz ciddi olabilir de.  

 Sonradan bir ek yazı koymuş, Adnan Bey’in cenazesiyle ilgili tuhaflıklar olduğunu söylüyor.  En başından beri, ölüm haberinin duyurulması,  New York’ta özel bir müslüman mezarlığı bulunması, cenazeyi almaya gelenler (sanırım Türktü), ama verdikleri adreslerin sonradan  asılsız çıkıp tespit edilememesi vb  tuhaf ve tutarsızlıklar içeren olaylar yaşanmış. “Rahatına düşkün bir insandı, şimdi de, yine başka bir gezegende hoş ve konforlu bir hayat yaşadığına inanıyorum” diyerek sözü bağlıyor.Ruhunun en özgür  ve en derin düzlemlerde doludizgin var olmasını diliyorum. Hiç unutulmayacak. 

(Melek)

14 Şubat 2013
Prime Directive

Bank of International Settlements (BIS) bankasının kayıtlı yasal sahibi olarak ben Adnan SAKLI, yasadışı ticaret operasyonlarının tamamen iptal edilmesini ve ayrıca her türlü şekil ve formdaki diğer ticari eylemlerin durdurulmasını emrediyorum.
Tüm kurların hali hazırdaki illegal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi de zorunludur. An itibarıyla, tüm para birimlerinin karşılığı olmadığından,  tüm ulusların ve paralarının rapor edilebilir ve onaylanabilir hale getirilmeleri zorunludur.
Bütün Avrupa, Amerika, Asya, Orta ve Güney Amerika borçlarının tamamı hesaplanmalı ve bütün meblağlar tamamen ödenmelidir.
Bütün yönetici sistem kuruluşları, yaptıkları kriminal ve illegal operasyonlar hakkında hesap verecektir. Arap milletleri de, kendi borçlarıyla ilgili olarak ödeme güvenilirliklerini ortaya koyacaklar ve ayrıca para aklama operasyonlarını tamamen sonlandıracaklardır.
Tüm “Hedge” bonoları kendi pozisyonlarını ortaya koymak, çözülemeyen sabit fonları likit fonlara çevirerek ödeyebilirliklerini ispatlamak zorundadır.
Tüm kontrol edilebilen tazminatlarla ilgili mahkeme kararlarının likit ve yasal operasyonlar ile onaylanmış sahiplik belgesi olacaktır (yapılacak ödemenin geçerli ve legal olduklarını ispatlanmış).
Tüm  uluslar arası şirket bazlı ödemeler onaylanmış olmalı ve ayrıca vergi iadeleri 8217 ve 8216 kapsamında yasal sahiplerinin eline geçtiğinde geçerli olabilmeli. Şu an, hiçbir vergi geri ödemesi yapılmamış olup, Adnan SAKLI ve 8217 ‘ye ait özel fonların hangi şahıslar tarafından toplandığı da bildirilmemiştir. Bu kişi veya kişiler suçlanacak ve hırsızlık ve uluslar arası dolandırıcılık suçlarından hüküm giyeceklerdir.
Birleşmiş Milletler’in tüm pozisyonları rapor edilecektir.                                                                   
Tüm hesap ve hareketlerin banka avukatı tarafından onaylanmış ve ıslak imzalı olması zorunludur.
“Panther Continental” dolandırıcılıkta bulunmuştur ve bu yüzden uluslar arası temsil yetkileri yoktur.
NATO otoriteleri tarafından yapılan tüm operasyonlar iptal edilmiştir.
Belirtilen sorumluluklar tamamen yerine getirilinceye dek, tüm US Doları, Euro ve Sterlin para birimleri geçersizdir. Yönetim Sistemleri de sorumluluklar yerine getirilinceye dek kapatılmıştır.


Adnan SAKLI & 8217
(Aslına bağlı kalınarak İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiştir)


Orjinal metin:

As the legal owner of record of the Bank of International Settlements I Adnan SAKLI order the immediate termination of all operations of illegal trades and Complete shut down of all operations in relations to the trades in any form or shape.

All existing illegal liabilities of all the currencies must be met. In the even they are not met in accords of legal statutes of reporting and confirmation of the positions of all the Global obligation then the entire operational positions of those nations and there currencies will have no position to be used as a means of exchange.

All the European , American , Asian, Central American , South American debts must be accounted for and must be paid in full.
All prime system institutions must account for there criminal and illegal operation . The Arab nations will be required to cease and desist there illegal operations of money laundering and make immediate accountability of their debts.
All Hedge funds will be required to pay there leverage positions and settle out. In addition to which they must prove their leverage capability in liquid funds that are not Insolvent .
All court orders in relations to any monitory compensation must have a liquid rightful operational confirmed ownership to make them viable and legally worth correct.
All mergers and acquisitions of and financial and major corporations must prove the rightful authority and compensation tot he owner of the transaction that is causing effect.
All internationally corporate dividend payments need to be confirmed and all tax returns are to be validated as being received by the legal owner and that would be in reference to 8217 and 8216. To date not tax return payments have been received and in the event the returns were paid and collected it would be required to find out who has collected private funds belonging to Adnan SAKLI And 8217. That person or persons are to be charged and criminally prosecuted for theft of international assets.
All the positions of U.N. Needs to be reported.
All accounts and transaction must have wet signatures that are confirmed by the bank attorney .
All Mandates , Powers of Attorneys, and any legal document that represents the rights of Adnan Sakli and 8217 or 8216 are cancelled and to be deemed fraudulent. All transactions attached are to be cancelled .
Panther continental has committed fraud and hence not valid in the representation internationally.
All the operations a done under the Nato authority are cancelled .
Until the existing debts are settled all international transactions of any kind are cancelled.
All USD , Euro , Sterling deals are to be deemed as Non valid. Until such time as the liabilities are met. The prime system will remain closed until the obligations are met.
Adnan Sakli
Formun Üstü

Adnan Sakli & 8217

Posted on by Light Worker 29501


"Saklı" means "hidden" in turkish.

His power was not only in his knowing. He knew this world is run by money and tried to organize everything as far as he could, also in financial ways. This copy of his bank account shows he could be the owner of our world. The problem was, he didnt want the world. He said once "they could understand me if I wanted to be a king or a emporor but I want to give the power to the people back and thats something they'll never understand"Bu paranın insanlara ait olduğunu söylerdi. İnsanlar için kullanılmalıydı, eğitim için, gıda için, baraj, elektrik santrali, hastane vb şeyler için.

"Bir kral olmak isteseydim, bunu anlayabilirlerdi. Ama sahip olduğum gücü, insanlara geri vermek istediğimden, anlayamıyorlar" A. Saklı